Wyszukiwanie przedmiotów ochrony własności przemysłowej
Dane polskie
(akt. 18-10-2014)
(akt. 20-10-2014)
(akt. 20-10-2014)
(akt. 11-10-2014)
(akt. 20-10-2014)
(akt. 20-06-2013)
(akt. 23-01-2014)
(akt. 31-07-2012)

link do wyboru przedmiotów ochrony po polsku

link to selection of IP types in English

   

Wynalazki i wzory użytkowe: informacje o nowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych dostępne są w bazie wynalazków/wzorów użytkowych oraz Biuletynie Urzędu Patentowego po 18 miesiącach od daty pierwszeństwa (na podst. art. 43. ustawy PWP).
Informacje o statusie wybranych, ujawnionych publicznie przez UPRP - zgłoszeń i/lub praw wyłącznych dot. wynalazków i wzorów użytkowych można sprawdzić w serwisie Register Plus.

Znaki towarowe: informacje o nowych zgłoszeniach znaków towarowych dokonywanych w procedurze krajowej dostępne są w bazie znaków towarowych oraz Biuletynie Urzędu Patentowego po 3 miesiącach od daty zgłoszenia (na podst. art. 143. ustawy PWP).

Wzory przemysłowe: informacje ukazują się w bazach danych stosownie do ogłoszeń o udzielonych prawach z rejestracji wzorów przemysłowych zamieszczanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego. W okresie poprzedzającym rejestrację wzoru przemysłowego - informacji o zgłoszeniach nie publikuje się ani w bazach danych, ani w Biuletynie Urzędu Patentowego (na podst. art. 113 PWP).

Inventions and utility models: information about new inventions and utility models is available in the invention/utility model databases and in The Patent Office Bulletin (announcements relating to filings) after 18 months from the priority date (based on Art. 43 of the IP Law).
Information on procedural steps of the selected, publicly disclosed by the Polish Patent Office - applications and / or exclusive rights regarding patents and utility models can be consulted at the Register Plus retrieval system.

Trade marks: information about new applications of the national trade marks is available in the trade mark database and in The Patent Office Bulletin (announcements relating to filings) after 3 months from the date of filing (based on Art. 143 of the IP Law).

Industrial designs: the only information appears in databases pursuant to the relevant announcements on registrations in the PPO’s Official Gazette (announcements relating to granted rights). Prior to the registration of industrial designs - information on the applications is not published either in databases or in the Bulletin of the PPO (based on Art. 113 of the IP Law).